Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

کسب عنوان کوچکترین خلبان پاراگلایدرِخانم ( ۱۳ ساله) توسط دانش آموز سیده زهرا نوری پایه هفتم ⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️

در جایگاه خود باقی خواهم ماند و در میان ابرها و در بین باد و طوفان و از بالای اقیانوس ها و کوه ها ، با عشق به سوی مقصد خواهم رفت و به خود می بالم ، زیرا احساس میکنم به خدا نزدیکترم . ----------------------------------------------------------- 🎉تبریک و شاد باشی دیگر به خانواده بزرگ سوره: ⚜️کسب عنوان کوچکترین خلبان پاراگلایدرِخانم ( ۱۳ ساله) ⚜️ در کشور با بیش از ۵۰ پرواز موفق توسط : سرکار خانم سیده زهرا نوری ----------------------------------------------------------- 🏵با آرزوی موفقیت و بهروزی برای ایشان به عنوان یک دانش آموز سخت کوش و پرتلاش و ورزشکار 💫⚡️💫⚡️💫⚡️💫⚡️💫⚡️💫